LV / EN / DE / RU
Suchen
Rīgas Brāļu kapi
Einleitung Veranstaltungen Geschichte Bestattungen Ensemble Galerie Kontakt
Uzvārds: Celms
Vārds: Jūlijs
Pakāpe: virsltn.
Dzimis: 29.09.1879.
Dzim./pierakst. viet: Pedeles(Lugažu) p.
Miris: 09.*05.1935.

CELMS JŪLIJS 
Pētera dēls

8. Daugavpils kājn. pulka virsleitnants. LKO Nr. 280. Apbalvots 1920. g.
Dzimis 1879. g. 29. sept. Pedeles (Luga­žu) pag. 1900. g. beidzis Baltijas skolotāju semināru Kuldīgā. 1906. g., pārkrievošanas politikas spiests, skolotāja darbu atstājis, kā eksternis nolicis eksāmenu pilna ģimnāzijas kursa apmērā un studējis tautsaimniecību Maskavas komercinstitūtā.
Krievu armijā iesaukts 1916. g., dienējis kājniekos. 1917. g. febr. paaugstināts par virs­nieku. Piedalījies kaujās Minskas gub. un Austrijas frontē Bukovinā. Apbalvots ar Jura krusta IV šķ. Demobilizēts 1918. g. martā. Latvijā atgriezies novembrī. Piedalījies Latvijas Tautas Padomes dibināšanā un valsts pro­klamēšanā. Bijis Rīgas pilsētas valdes un domes loceklis līdz lielinieku iebrukumam.
Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi 1919. g. maijā, piedalījies cīņās pret landesvēru 2. Cēsu kājn. pulka sastāvā, vēlāk ie­skaitīts 8. Daugavpils kājn. pulkā, kura rin­dās cīnījies pret bermontiešiem.
1919.g. 7. nov. pie Bolderājas C. ar ka­reivju vadu ienaidnieka aizmugurē ielenca Strelles māju, straujā uzbrukumā padzina no tās vāciešus, saņēma gūstekņus, ieguva 22 zirgus un 2 ložmetējus, sacēla paniku ie­naidnieka aizmugurē. Kā Tautas Padomes loceklis lielā mērā sekmēja garastāvokļa uz­labošanos mūsu karaspēkā.
1920.g. 1. jūn. atvaļināts, ievēlēts Satver­smes Sapulcē, vēlāk arī 1., 2. un 3. Saeimā, darbojies sociāldemokrātu frakcijā. LKO do­mes loceklis līdz 1928. g. nov. Bijis Saeimas finansu un arī budžeta komisijas priekš­sēdētājs. Kopš 1920. g. Rīgas pilsētas Dis­konta bankas direktors, 1927.-1934. g. Latvi­jas bankas padomes priekšsēdētājs. Piešķirta jaunsaimniecība Auru pag. 1935. g. kā Latvijas So­ciāldemokrātiskās strādnieku partijas līderis sodīts ar 1 gada un 4 mēnešu cietumsodu par ieroču glabāšanu. Miris 1935. g. 10. mai­jā. Apbedīts Rīgā, Brāļu kapos.

Informācijas avots:
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri - Bibliogrāfiska vārdnīca
Autoru kolektīvs
Izd: Latvijas Valsts vēstures arhīvs, Rīga, Jāņa Sēta, 1996
ZURÜCK
© www.rigasbralukapi.lv, 2019 Insbergs web lapu izstrāde un interneta risinājumi