LV / EN / DE / RU
Suchen
Rīgas Brāļu kapi
Einleitung Veranstaltungen Geschichte Bestattungen Ensemble Galerie Kontakt

Uzvārds: Krievs
Vārds: Ansis
Pakāpe: kapt.
Dzimis: 20*.01.1897.
Dzim./pierakst. viet: Zlatoustā, Ufas gub
Miris: 22.12.1925.

KRIEVS ANSIS
Anša dēls

Latgales artilērijas pulku kapteinis. LKO Nr. 406. Apbalv. 1920. g.
Dzimis 1897. g. 26. janv. Ufas gub. Zlatoustā. Beidzis Dubultu ģimnāziju un stu­dējis RPI lauksaimniecību. Krievu armijā ie­stājies 1916. g. jūn., beidzis mācību koman­du 4. artilērijas aplenkšanas pulkā un 1917.  g. martā paaugstināts par praporščiku.
Latvijas  armijā   iestājies   brīvprātīgi 1918. g. 20. dec. Rīgā Atsevišķajā (Studentu) rotā. Tās sastāvā piedalījies kaujās pret lieli­niekiem Kurzemē. Zemgalē un Latgalē. No 1919. g. okt. vecākais virsnieks 7. artilērijas diviziona 3. baterijā. Cīnījies pret bermon­tiešiem, vēlāk Latgales atbrīvošanas cīņās. Paaugstināts par kapteini.
1920. g. 2. febr. Latgalē kaujā pie Višgorodas (Augšpils) Krievs kā baterijas komandieris, atrazdamies priekšējā novērošanas punktā zem ienaidnieka ložmetēju un artilērijas uguns, vadīja savas baterijas uguns kori­ģēšanu. Kad mūsu kājnieki devās uzbruku­mā, devās tiem līdzi un vadīja artilērijas ugu­ni. Ar savu pašaizliedzību veicināja nocie­tināto Višgorodas augstieņu ieņemšanu bez sevišķiem zaudējumiem.
Atvaļināts 1920. g. 24. okt. Turpinājis stu­dijas un tajā pašā laikā strādājis par sevišķu uzdevumu ierēdni ekspertu Muitas departa­mentā. Izdarījis pašnāvību 1925. g. 22. dec. Apbedīts Rīgā, Brāļu kapos.
 Informācijas avots:

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri - Bibliogrāfiska vārdnīca
Autoru  kolektīvs
Izd: Latvijas Valsts vēstures arhīvs, Rīga, Jāņa Sēta, 1996 
ZURÜCK
© www.rigasbralukapi.lv, 2019 Insbergs web lapu izstrāde un interneta risinājumi