LV / EN / DE / RU
Suchen
Rīgas Brāļu kapi
Einleitung Veranstaltungen Geschichte Bestattungen Ensemble Galerie Kontakt
Uzvārds: Berķis
Vārds: Heinrichs
Pakāpe: virsl.
Dzimis: 03.10.1885.
Dzim./pierakst. viet: Rīgā
Miris: 14.06.1925.

BERĢIS HEINRIHS
Jēkaba dēls

8. Daugavpils kājn. pulka leitnants. LKO Nr. 874. Apbalvots 1921. g.
Dzimis 1885. g. 3. okt. Rīgā. Beidzis seš­gadīgu reālskolu Tiflisā. Krievu armijā die­nējis 1907.-1910. g., sasniedzis apakšvirs­nieka pakāpi. Pēc tam darbojies koktirdzniecības firmā Rīgā. Atkārtoti iesaukts 1914. g. aug., dienējis līdz 1918. g. 23. aug., artilērists. Karojis Austrumprūsijā, pēc tam Kau­kāzā. Apbalvots ar Jura krusta III. IV šķ.
Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi 1919. g. 13. jūn., piedalījies visās 8. Dau­gavpils kājn. pulka kaujās pret bermontiešiem pie Rīgas un Zemgalē, vada koman­dieris. Pēc Jelgavas atbrīvošanas paaugstināts par virsleitnantu.
1919. g. 15. okt. B. ar kareivju grupu šķērsoja dzelzs tiltu Rīgā un noturējās līdz at­kāpšanās pavēles saņemšanai; palika pozīci­jas kā pēdējais un, vāciešiem uzbrūkot, no­slēpās zem tilta. Pēc tumsas iestāšanās pa til­ta apakšmalu atgriezās pie savējiem un snie­dza svarīgas ziņas par ienaidnieka spēkiem un to dislokāciju.
1920.-1922. g. dienējis Rīgas pilsētas ko­mandantūrā. Atvaļināts 1922. g. 1. apr., tur­pinājis darbu tajā pašā koktirdzniecības fir­mā. Miris 1925. g. 14. jūn. Rīgā. Apbedīts Rīgā, Brāļu kapos.

Informācijas avots:
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri - Bibliogrāfiska vārdnīca
Autoru kolektīvs
Izd: Latvijas Valsts vēstures arhīvs, Rīga, Jāņa Sēta, 1996
ZURÜCK
© www.rigasbralukapi.lv, 2019 Insbergs web lapu izstrāde un interneta risinājumi