LV / EN / DE / RU
Suchen
Rīgas Brāļu kapi
Einleitung Veranstaltungen Geschichte Bestattungen Ensemble Galerie Kontakt
Uzvārds: Krišjānis
Vārds: Augusts
Pakāpe: pulkv.-ltn.
Dzimis: 01*.02.1896.
Dzim./pierakst. viet: Ventspilī
Miris: 18.03.1933.

KRIŠJĀNIS AUGUSTS
Didriķa dēls

4. Valmieras kājn. pulka kapteinis. LKO Nr. 701. Apbalv. 1921. g.
Dzimis 1896. g. 2. febr. Ventspilī. Beidzis reālskolu, sācis studēt Pēterburgas politeh­niskajā institūtā. Krievu armijā iestājies 1915. g. aug., 4 mēnešu laikā beidzis Alek­sandra karaskolu Maskavā. No 1916. g. mar­ta dienējis 2. Rīgas latv. strēln. bataljonā, vē­lākajā pulkā kā tranšeju lielgabalu komandas priekšnieks. Piedalījies Ziemassvētku kaujās, pie Ložmetējkalna un Nāves salā, cīņās Vidzemē. Paaugstināts par štabskapitānu, apbalvots ar Annas III, IV šķ., Staņislava III šķ. ordeņiem. Krievu armijā palicis līdz 1918. g. martam.
Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi 1918. g. 23. dec. Liepājā. Ar Kalpaka bataljona Cēsu rotu piedalījies kaujās pret lieliniekiem, 1919. g, 29. janv. pie Skrundas ievainots. Martā bijis sargu rotas komandieris Liepājas jaunformējamos spēkos, pēc tam dažus mēnešus Ventspils pilsētas un apriņķa komandants. No jūn. rotas komandieris 4. Val­mieras kājn. pulkā. Bermonta avantūras laikā slimojis un šajās cīņās nav piedalījies. Atgrie­zies ierindā 1919. g. beigās un piedalījies cīņās Latgalē, par kauju nopelniem 1920. g. paaugstināts par pulkvedi-leitnantu.
1920. g. 6. febr., kad pretinieks uzbruka Krasnojes sādžai Latgalē, Krišjānis ar savu rotu ar šauteņu un ložmetēju uguni atsita visus ie­naidnieka uzbrukumus sādžai un nodarīja tam lielus zaudējumus; 16. febr. ar 15 iz­lūkiem uzbruka ienaidnieka apturei Kotļarovkas sādžā un, neskatoties uz ienaid­nieka pārspēku un spēcīgo uguni, ielauzās šajā sādžā, ieguva ložmetēju un saņēma gūstekņus.
Pēc brīvības cīnām turpinājis dienestu, 1923. g. beidzis virsnieku kursus un palicis tajos par grupas vadītāju. No 1926. g. bataljona komandieris 5. Cēsu kājn. pulkā, pēc tam turpat saimniecības priekšnieks, kādu laiku arī pulka komandiera palīgs. Pulka 10 gadu svētkos apbalv. ar TZO IV šķ. Piešķirta jaun­saimn. Irlavas pag. Miris 1933. g. 18. martā Šveicē. Davosā. Apbedīts Rīgā, Brāļu kapos, (Apbalv. arī brālis Teodors, LKO Nr. 45.)
 
Informācijas avots:

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri - Bibliogrāfiska vārdnīca
Autoru  kolektīvs
Izd: Latvijas Valsts vēstures arhīvs, Rīga, Jāņa Sēta, 1996 
ZURÜCK
© www.rigasbralukapi.lv, 2019 Insbergs web lapu izstrāde un interneta risinājumi