LV / EN / DE / RU
Suchen
Rīgas Brāļu kapi
Einleitung Veranstaltungen Geschichte Bestattungen Ensemble Galerie Kontakt
Uzvārds: Cielēns
Vārds: Otto
Pakāpe: ltn.
Dzimis: 29.*09.1897.
Dzim./pierakst. viet: Mārsnēnu pag.
Miris: 18.01.1941.

CIELĒNS OTO
Pētera dēls

Atsevišķās (Studentu) rotas virsnieka vietnieks. LKO Nr. 1520. Apbalvots 1922. g.
Dzimis 1897. g. 29. sept. Mārsnēnu pag. Latvijas   armijā   iestājies   brīvprātīgi 1918. g. 20. dec. piedalījies cīņas pret lieli­niekiem Kurzemē un Zemgalē. Paaugstināts par leitnantu, skaitot no 1919. g. 22. maija.
 1919. g. 10. martā pie Saldus pilsētas Popuļu mājām G. kopā ar dažiem kareivjiem brīvprātīgi apgāja ienaidnieka spārnu, ielau­zās lielinieku aizmugurē un ar patšautenes uguni sacēla pretinieka rindās paniku. Tā re­zultātā lielinieki bēga, atstājot kaujas laukā 11 kritušos un 2 rotu amunīciju.
Pēc Rīgas atbrīvošanas turpinājis diene­stu. 1920. g. sept. iecelts par autotanka "Vid­zemnieks" komandieri. Pēc demobilizācijas studējis ekonomiku LU. 1935. g. 15. maijā apbalvots ar TZO IV šķ., tā paša gada novembrī ar Aizsargu Nopelnu krustu. Direktora viet­nieks a/s "Kūdra". Padomju okupācijas laikā arestēts un pēc kara tribunāla sprieduma 1941. g. Babītes pag. nošauts. 1941. g. jūl. apbedīts Rīgā. Brāļu kapos.

Informācijas avots:
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri - Bibliogrāfiska vārdnīca
Autoru kolektīvs
Izd: Latvijas Valsts vēstures arhīvs, Rīga, Jāņa Sēta, 1996
ZURÜCK
© www.rigasbralukapi.lv, 2019 Insbergs web lapu izstrāde un interneta risinājumi